Mit tegyünk, amennyiben kárunk van, kárbejelentés kaptunk egy pácienstől?

 

Első sorban azt fontos tisztázni, hogy kárigény érvényesítésére akkor van lehetőség, amennyiben a páciens a biztosítási szerződésben szereplő biztosított vállalkozás/egyéni vállalkozásnál egészségügyi szolgáltatást vett igénybe – ennek során az orvos olyan felróható magatartást tanúsított, melynek során a páciensnek kára keletkezett.

A kárt mihamarabb jelentsük be a biztosító, vagy a biztosítási alkuszunk  felé-írásban, megküldve a már rendelkezésünkre álló dokumentumokat is.

Milyen dokumentumokra lesz szükség a kárrendezési folyamat során?

-        bekövetkezett vagyoni vagy nem vagyoni hátrány bekövetkezését – a költségeket is beleértve - igazoló okiratokat, és az okiratnak nem minősülő dokumentumokat  

-        a biztosított (károkozó) kártérítési felelősségének kivizsgálására vonatkozó teljes dokumentációt,  

-        a biztosított felelősségének elismeréséről, részleges elismeréséről (kártérítési felelősség jogalapjának, mértékének megjelölésével) vagy el nem ismeréséről szóló nyilatkozatot, amennyiben tett ilyet,

-        a károsult által érvényesített/érvényesíteni kívánt kártérítési igényt és az igény alátámasztására a károsult által csatolt okiratokat és/vagy okiratnak nem minősülő dokumentumokat,  

-        a „helyreállításra” vonatkozó árajánlato(ka)t ill. a károsodás helyreállítása esetén a károsodás helyreállítási költségét igazoló számlát,

-        ha a biztosított a kárt már megtérítette, az önkéntes teljesítést és annak összegét igazoló okiratokat, és/vagy okiratnak nem minősülő dokumentumokat.

-        a biztosított nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kártérítési igényt előterjesztő személy a biztosított közeli hozzátartozójának minősül-e,

-        a biztosított (károkozó) biztosító részére tett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a károsult nem természetes személy vonatkozásában rendelkezik-e tulajdoni hányaddal.

-        az egyes felelősségbiztosítások szerződési feltételeiben a biztosítási esemény sajátosságaira tekintettel előírt okiratokat és/vagy okiratnak nem minősülő dokumentumokat,

 

Mikor számíthatunk kártérítésre?

-        Amennyiben minden a biztosító által kért dokumentációt beküldtük- és a károsult pácienssel pontos megállapodás született a kártérítés mértékéről, továbbá a biztosító jóváhagyta a jogalapot – akkor  a kártérítési összeg 30 napon belül érkezhet. Fontos azonban megjegyezni, hogy egy bonyolultabb káreseménynél a kárrendezési folyamat elhúzodhat.

 

 

Orvosszakmai felelősségbiztosítási kárbejelentését az alábbi gomra kattintva megteheti: